Kościuszki 68
34-300 Żywiec
tel. 033 861 41 56
sjo@thesimple.pl

Jesteśmy szkołą językową, której nowoczesność polega na czerpaniu z całego dorobku metodyki nauczania języka obcego.

Szkoła Językowa THE SIMPLE stawia sobie za cel skuteczne nauczanie języków obcych dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę lektorów w języku docelowym. Główny nacisk kładziemy na komunikację nie zaniedbując przy tym innych kompetencji językowych. System szkoleń jest skierowany zarówno do przedsiębiorców w ramach szkoleń biznesowych, uczniów oraz studentów na wszystkich poziomach zaawansowania jak również do najmłodszych, w wieku przedszkolnym.

Poziom kursu jest dobierany indywidualnie do poziomu językowego kursanta na podstawie przeprowadzonego wstępnego testu w formie pisemnej oraz rozmowy z lektorem, co pozwala przyporządkować kursanta do odpowiedniej grupy zaawansowania, a to z kolei prowadzi do optymalizacji efektów.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę lektorów w języku docelowym. Główny nacisk kładziemy na komunikację nie zaniedbując przy tym innych kompetencji językowych.

Kursy językowe odbywają się w zależności od potrzeb klientów w siedzibie zainteresowanych firm lub w siedzibie SJO.

• przeprowadzenie bezpłatnej analizy biegłości językowej, pozwalającej sprecyzować poziom wyjściowy kursanta,
• ustalenie konkretnych celów i potrzeb,
• stałą opiekę merytoryczno-dydaktyczną nad prowadzonymi zajęciami przez uprawnionego metodyka,
• stały monitoring jakości prowadzonych zajęć, frekwencji oraz postępów w nauce każdego kursanta,
• regularne badanie jakości prowadzonych zajęć,
• systematyczne prowadzenie dokumentacji realizacji zajęć wraz z analizą frekfencji uczestników,
• ocenę postępów w nauce.

• fachowość i wysoki standard nauczania,
• największą efektywność nauki,
• metody nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb i dynamiki grupy,
• wysoce wykwalifikowany i wykształcony zespół lektorów,
• osiągnięcie zamierzonego poziomu językowego kursanta po pozytywnym ukończeniu zaplanowanego kursu.

Na zajęciach kładziemy główny nacisk na umiejętności komunikacyjne. Lektor wykorzystując autorskie materiały, aranżuje rzeczywiste, typowe sytuacje dnia codziennego. Czynny udział uczestników kursu polega przede wszystkim na: prowadzeniu dyskusji, odgrywaniu ról, prezentowaniu zagadnień.

Oprócz standardowych kursów oferujemy szereg imprez uzupełniających. Organizujemy weekendowe "zblokowane" warsztaty językowe, kursy wyjazdowe w kraju i za granicą a naszym klientom stwarzamy wiele możliwości doskonalenia języka na gruncie towarzyskim.

Wszyscy lektorzy są wykwalifikowanymi filologami, posiadającymi uprawnienia pedagogiczne, działają w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne, z oddaniem i pasją zajmują się nauczaniem języków obcych.

Copyright © TheSimple 2011projekt i wykonanie: