Kościuszki 68
34-300 Żywiec
tel. 033 861 41 56
sjo@thesimple.pl

Nasza oferta obejmuje następujące języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, słowacki, czeski, włoski oraz polski dla obcokrajowców.

W razie zainteresowania innym językiem posiadamy bazę lektorów do dyspozycji klienta i jesteśmy w stanie zorganizować zajęcia również z innych języków.
Osoby są dzielone ze względu na wiek i poziom zaawansowania, o którym decyduje wstępny test kwalifikacyjny.
Test ten można napisać on-line lub w siedzibie naszej szkoły.

Na zajęciach kładziemy głównie nacisk na konwersacje. Rozwijane są jednak wszystkie umiejętności zarówno mówienie jak i pisanie, czytanie czy rozumienie ze słuchu. Korzystamy ze sprawdzonych podręczników znanych wydawnictw.

Oprócz standardowych kursów oferujemy szereg imprez uzupełniających. Organizujemy weekendowe warsztaty językowe, kursy wyjazdowe w kraju i za granicą – a naszym klientom stwarzamy wiele możliwości doskonalenia języka, również na gruncie towarzyskim.

Ogólny kurs językowy pozwala rozwinąć posiadane kompetencje i pozyskać nowe w zakresie:
• czytania
• rozumienia ze słuchu
• mówienia
• pisania
Powyższe umiejętności są rozwijane w sposób systematyczny. Zajęcia odbywają się w języku docelowym, co pozwala kursantom osłuchać się z językiem, pokonać barierę językową a przez to osiągnąć jak najlepsze rezultaty w nauce.

Kurs ten jest skierowany do osób, które w krótkim czasie chcą opanować dużą partię materiału. Kurs prowadzony jest z dwukrotną częstotliwością kursu ogólnego, co pozwala na szybkie i skuteczne opanowanie wybranego zakresu materiału.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą rozszerzyć, uzupełnić bądź podszlifować swoją wiedzę z zakresu gramatyki.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu gimnazjalnego jak i do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym jak również rozszerzonym. Kurs rozwija wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Kurs prowadzony jest na dwóch poziomach:
poziom podstawowy - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego
poziom rozszerzony - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego

Głównym założeniem kursu jest pokonanie bariery językowej przez kursanta a rezultatem swobodna konwersacja. Osoby uczestniczące w tym kursie uczą się poprawnej wymowy, rozwijają słownictwo i struktury leksykalne.

Indywidualny kurs języka jest dostosowany do indywidualnych potrzeb kursanta z naciskiem na rozwój wybranych przez niego kompetencji językowych. Dla kursantów indywidualnych tworzone są programy nauczania dostosowane do ich potrzeb.

Kurs jest przeznaczony dla osób wyjeżdżających za granice w celu prywatnym jak i zawodowym. Podczas zajęć kursant na poziomie początkującym uczy się podstawowych zwrotów i wyrażeń pozwalających mu na komunikację. Osoba posiadająca już pewien poziom językowy poznaje słownictwo z życia zawodowego.

Proponujemy kursy języków obcych:
• standardowe (2 razy w tygodniu)
• intensywne (4 razy w tygodniu)
• indywidualne
• sobotnio/niedzielne

Przygotowujemy do egzaminów:
• gimnazjalnych, maturalnych,
• języka angielskiego: Cambridge (FCE, CAE, CPE), TELC,
• język niemieckiego: Instytut Goethego (ZD, ZMP), TELC,
• języka francuskiego : TCF, TEF, DELF, DALE , DFA1, DFA2,
• języka hiszpańskiego: DELE,
• języka rosyjskiego,
• języka włoskiego: CILS, CELI,
• dla firm - English Teaching for Business.

Szczegółowe informacje na temat egzaminów znajdują się w poszczególnych zakładkach językowych

Oferujemy:
• zajęcia indywidualne,
• zajęcia w małych grupach,
• skuteczne metody nauczania,
• bezpłatne konsultacje dla kursantów THE SIMPLE
• multimedialną "oprawę" kursu,
• certyfikat ukończenia każdego poziomu kursu,
• tłumaczenia,
• wyjazdowe obozy językowe,
• warsztaty językowe dla nauczycieli języka angielskiego

w nagłych wypadkach typu klasówka, zaliczenie, egzamin:
POGOTOWIE JĘZYKOWE

Copyright © TheSimple 2011projekt i wykonanie: