Kościuszki 68
34-300 Żywiec
tel. 033 861 41 56
sjo@thesimple.pl

Język angielski jest językiem urzędowym w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii oraz Nowej Zelandii.
Angielski jest oficjalnym językiem Unii Europejskiej, należy do języków ONZ i obecnie jest najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych, często określany jako pierwszy uniwersalny język ludzkości.

Szkoła Językowa The Simple umożliwia dogłębne poznanie języka, kultury, zwyczajów poprzez kursy języka angielskiego: ogólne, intensywne, gramatyczne, przygotowujące do matury, konwersacyjne, indywidualne, dla osób wyjeżdżających, przygotowujące do egzaminów.

Ogólny kurs językowy pozwala rozwinąć posiadane kompetencje i pozyskać nowe w zakresie:
• czytania
• rozumienia ze słuchu
• mówienia
• pisania
Powyższe umiejętności są rozwijane w sposób systematyczny. Oprócz nich kursant poznaje również kulturę i zwyczaje krajów anglojęzycznych. Zajęcia odbywają się w języku angielskim, co pozwala kursantom osłuchać się z językiem, pokonać barierę językową a przez to osiągnąć jak najlepsze rezultaty w nauce.

Kurs ten jest skierowany do osób, które w krótkim czasie chcą opanować dużą partię materiału. Kurs prowadzony jest z dwukrotną częstotliwością kursu ogólnego, co pozwala na szybkie i skuteczne opanowanie wybranego zakresu materiału.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą rozszerzyć, uzupełnić bądź podszlifować swoją wiedzę z zakresu gramatyki.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą przygotować się do matury na poziomie podstawowym jak również rozszerzonym. Kurs rozwija wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytaniei pisanie. Kurs prowadzony jest na dwóch poziomach:
poziom podstawowy - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego
poziom rozszerzony - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego

Głównym założeniem kursu jest pokonanie bariery językowej przez kursanta a rezultatem swobodna konwersacja. Osoby uczestniczące w tym kursie uczą się poprawnej wymowy, rozwijają słownictwo i struktury leksykalne.

Indywidualny kurs języka angielskiego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb kursanta z naciskiem na rozwój wybranych przez niego kompetencji językowych. Dla kursantów indywidualnych tworzone są plany nauczania dostosowane do ich potrzeb.

Poziom zaawansowania: Poziom Rady Europy: Egzamin Cambridge: Skrót nazwy:
Elementary A1
   
Pre-intermediate A2 Key English Test
KET
Intermediate
B1 Preliminary English Test BEC Preliminary (Business English certyfikate) PET
Upper-intermediate B2 First Certyficate in English BEC Intermediate FCE
Advanced C1 Certyficate in Advanced English BEC Advanced CAE
Proficiency C2 Certyficate of Proficiency in English CPE
Copyright © TheSimple 2011projekt i wykonanie: