Kościuszki 68
34-300 Żywiec
tel. 033 861 41 56
sjo@thesimple.pl

Język włoski – jeden z języków romańskich. Język urzędowy we Włoszech, San Marino, Watykanie, Szwajcarii oraz na Istrii, należącej do Chorwacji i Słowenii. Używany również w Francji i na Malcie. Można się nim także porozumieć w byłych koloniach włoskich , oraz skupiskach emigracji włoskiej w Argentynie, Australii, Stanach Zjednoczonych i Tunezji.

Wypracowanym na przełomie XIII i XIV wieku przez Dante Alighierego i wielu współczesnych mu twórców, takich jak Francesco Petrarca i Giovanni Boccaccio.
Szkoła językowa The Simple umożliwia dogłębne poznanie języka, kultury, zwyczajów poprzez kursy języka włoskiego:
ogólne,intensywne, gramatyczne, przygotowujące do matury, konwersacyjne, indywidualne, dla osób wyjeżdżających, przygotowujące do egzaminów.

Ogólny kurs języka włoskiego pozwala rozwinąć posiadane kompetencje i pozyskać nowe w zakresie:
• czytania
• rozumienia ze słuchu
• mówienia
• pisania
Powyższe umiejętności są rozwijane w sposób systematyczny. Oprócz nich kursant poznaje również kulturę i zwyczaje krajów włoskojęzycznych. Zajęcia odbywają się w języku włoskim, co pozwala kursantom osłuchać się z językiem, pokonać barierę językową a przez to osiągnąć jak najlepsze rezultaty w nauce.

Kurs ten jest skierowany do osób, które w krótkim czasie chcą opanować dużą partię materiału. Kurs prowadzony jest z dwukrotną częstotliwością kursu ogólnego, co pozwala na szybkie i skuteczne opanowanie wybranego zakresu materiału.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą rozszerzyć, uzupełnić bądź podszlifować swoją wiedzę z zakresu gramatyki.

Kurs ten przeznaczony da osób, które chcą przygotować się do matury na poziomie podstawowym jak również rozszerzonym. Kurs rozwija wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie.
Kurs prowadzony jest na dwóch poziomach:
• poziom podstawowy - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego
• poziom rozszerzony - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego

W ramach tego kursu kładzie się głownie nacisk na mówienie. Głównym założeniem kursu jest pokonanie bariery językowej przez kursanta a rezultatem swobodna konwersacja. Osoby uczestniczące w tym kursie uczą się poprawnej wymowy, rozwijają słownictwo i struktury leksykalne.

Indywidualny kurs języka włoskiego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb kursanta z naciskiem na rozwój wybranych przez niego kompetencji językowych. Dla kursantów indywidualnych tworzone są plany nauczanie dostosowane do ich potrzeb.

Kurs jest przeznaczony dla osób wyjeżdżających za granice w celu prywatnym jak i zawodowym. Podczas zajęć kursant na poziomie początkującym uczy się podstawowych zwrotów i wyrażeń pozwalających mu na komunikację. Osoba posiadająca już pewien poziom z języka rosyjskiego poznaje słownictwo z życia zawodowego.

Egzaminy CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
CILS jest egzaminem opracowanym i organizowanym przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie (Universit? per Stranieri di Siena) zgodnie z europejskimi standardami wytyczonymi przez Radę Europy. Dzięki umowie z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych egzamin CILS jest oficjalnie uznanym egzaminem państwowym, potwierdzającym poziom kompetencji językowych z języka włoskiego jako języka obcego.

Egzamin CILS jest adresowany jest do osób, które chcą studiować lub pracować we włoskojęzycznym otoczeniu. Przeprowadzany jest na 6 poziomach zaawansowania (od początkującego do zaawansowanego): poziom A1, poziom A2, poziom PIERWSZY - B1, poziom DRUGI - B2, poziom TRZECI - C1, poziom CZWARTY - C2. CILS na poziomie DRUGIM - B2, TRZECIM - C1 oraz CZWARTYM - C2 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego. CILS na poziomie CZWARTYM - C2 daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego.

We Włoszech egzaminy CILS przeprowadzane są przez Universit? per Stranieri di Siena oraz przez uznane ośrodki kształcenia ustawicznego (Centri Territoriali di Educazione Permanente), w szkołach językowych i centrach uniwersyteckich będących uznanymi ośrodkami egzaminacyjnymi. Poza granicami Włoch egzaminy CILS organizowane są przez Włoskie Instytuty Kultury (w Polsce w Warszawie i Krakowie).

Egzaminy CILS przeprowadzane są dwa razy w roku: w czerwcu i w grudniu, w tym samym dniu we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych.

Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie organizuje również egzamin DITALS (Certificazione di competenza in didattica dell'italiano a stranieri), który jest certyfikatem kompetencji dydaktycznej w nauczaniu obcokrajowców języka włoskiego.

Egzaminy CELI (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana)
Egzaminy CELI są opracowane przez Universit? per Stranieri di Perugia (Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugi) i sprawdzają znajomość języka włoskiego jako języka obcego na 5 poziomach zaawansowania, od początkującego do bardzo zaawansowanego (CELI 1-5). CELI 4 jest uznawany przez włoskie uniwersytety (jako egzamin wstępny z języka włoskiego) oraz przez włoskich pracodawców.

Egzaminy CELI przeprowadzane są dwa razy w roku (w czerwcu oraz w listopadzie) przez Włoskie Instytuty Kultury (w Polsce w Warszawie i Krakowie) oraz ośrodki uznane przez Włoskie Instytuty Kultury lub przez Universit? per Stranieri di Perugia.

Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugi organizuje również egzaminy CIC (Certificazione della conscenza dell'Italiano Comerciale), które potwierdzają znajomość języka włoskiego dla biznesu. Egzaminy te przeprowadzane są na 2 poziomach zaawansowanie: średniozaawansowanym (CIC I) i zaawansowanym (CIC A).

Copyright © TheSimple 2011projekt i wykonanie: