Kościuszki 68
34-300 Żywiec
tel. 033 861 41 56
sjo@thesimple.pl

Kursy specjalistyczne są skierowane dla firm prywatnych i państwowych, dla których nauka języka przyczyni się do rozwoju zawodowego. Celem zajęć jest przygotowanie kursantów do współpracy z kontrahentami zagranicznymi w zakresie języka handlowego oraz specjalistycznego uzależnionego od specyfiki firmy i branży.

Działamy w tzw. sektorze business to business, posiadamy ogromne doświadczenie w tym zakresie, czego odzwierciedleniem jest prowadzenie i kontynuowanie szkoleń biznesowych w wielu przedsiębiorstwach.
Kursy językowe mogą być przeznaczone dla dowolnej liczby pracowników oraz dostosowane do strategicznych wymagań firmy. Szkolenia szkolenia mogą się odbywać w siedzibie firmy tzw. "kursy wewnętrzne" lub w siedzibie
SJO The Simple.

1.Przeprowadzenie bezpłatnej analizy biegłości językowej wśród kursantów
Każdy kurs poprzedzamy przeprowadzeniem dogłębnej analizy biegłości językowej kandydatów w zakresie umiejętności zintegrowanych w akcie komunikacji. W oparciu o w/w analizę sporządzamy raport językowy pozwalający naszym klientom określić konkretne potrzeby i oczekiwania związane z wprowadzanym kursem językowym dla pracowników, natomiast naszej firmie na prawidłowe dobranie grup kursowych zarówno pod względem składu, rozkładu i częstotliwości zajęć oraz aktualnych indywidualnych poziomów zaawansowania znajomości języka obcego każdego kursanta.
2.Ustalenie konkretnych celów i potrzeb
3.Opracowanie programu nauczania zgodnego z wymaganiami klienta,
4.Dobór materiałów dydaktycznych
5.Uzgodnienie narzędzi i częstotliwości oceny
6.Uzgodnienie form i częstotliwości raportowania
7.Optymalne dostosowanie harmonogramu zajęć wszystkich grup kursowych

1.Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wyznaczonymi celami
2.Wdrożenie procedur kontroli jakości zajęć
- stała opieka merytoryczno-metodyczna nad prowadzonymi zajęciami przez uprawnionego metodyka językowego,
- regularne badanie jakości prowadzonych zajęć ( indywidualne rozmowy ze słuchaczami, anonimowe ankiety badające poziom satysfakcji uczestników szkolenia),
- systematyczne prowadzenie dokumentacji realizacji zajęć wraz z analizą frekwencji uczestników.
3.Wdrożenie procedur oceny postępów uczestników
- comiesięczne sprawozdania lektorów z realizacji szkoleń
- bieżąca kontrola stopnia opanowania materiału (testy)
- zewnętrzne egzaminy

Podsumowanie wyników szkolenia.
Pod koniec semestru lektor przygotowuje szczegółową ocenę postępów w nauce każdego uczestnika kursu zawartą w raporcie semestralnym.
Szkolenia kończą się analizą postępów w nauce, co umożliwia zaplanowanie najlepszej „drogi” do utrzymania odpowiedniego poziomu językowego kursantów i progresu zdobytej wiedzy podczas kursu.

Szkolenia z języka ogólnego rozwijają wszystkie cztery sprawności kompetencji lingwistycznej: mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu i czytanie. Mają na celu udoskonalenie umiejętności porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, rozwinięciu znajomości słownictwa, gramatyki i funkcji językowych.

Opracowane są według wymagań Klienta i łączą naukę języka ogólnego ze specjalistycznym językiem branżowym. Wybieramy wówczas podręcznik najbardziej odpowiadający dziedzinie, którą zajmuje się Klient i na jego podstawie opracowujemy szczegóły programu. I tak na przykład kurs języka ogólnego może zostać wzbogacony o następujące zagadnienia oraz umiejętności:
• prowadzenie rozmów telefonicznych
• przyjmowanie gości zagranicznych
• podróże służbowe
• negocjacje handlowe
• prezentacje

Opracowywane są na podstawie szerokiej gamy źródeł i ukierunkowane wyłącznie na dziedzinę wskazaną przez Klienta. Organizujemy szkolenia weekendowe z zakresu wybranych dziedzin.

Copyright © TheSimple 2011projekt i wykonanie: