Kościuszki 68
34-300 Żywiec
tel. 033 861 41 56
sjo@thesimple.pl

Język francuski to język z grupy romańskiej. Jest drugim językiem nauczanym po języku angielskim. Mówi się nim w 37 krajach i uważa się, że 150 milionów osób jest frankofonami.
To jeden z piękniejszych języków, którym posługują się mieszkańcy 5 kontynentów: Afryki, Ameryki Północnej, Europy, Azji, Australii

Szkoła Językowa The Simple umożliwia dogłębne poznanie języka, kultury, zwyczajów poprzez kursy języka angielskiego: ogólne, intensywne, gramatyczne, przygotowujące do matury, konwersacyjne, indywidualne, dla osób wyjeżdżających, przygotowujące do egzaminów DELF i DALF

Ogólny kurs języka francuskiego pozwala opanować podstawowe umiejętności językowe:
• czytania
• rozumienia ze słuchu
• mówienia
• pisania
Powyższe umiejętności są rozwijane w sposób systematyczny. Oprócz podstawowych umiejętności osoby uczestniczące w kursie języka francuskiego poznają kulturę, zwyczaje Francji. Podczas zajęć kursanci pozbywają się bariery językowej, co pozwala osiągnąć większe rezultaty w nauce języka.

Kurs ten organizowany jest dla osób, które chcą w krótkim czasie opanować określoną partię materiału z języka francuskiego. Wiąże się to z dwukrotnie większą liczbą godzin tygodniowo, które należy przeznaczyć w celu szybkiego opanowania zakresu materiału przeznaczonego na ten rodzaj kursu.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą rozszerzyć, uzupełnić bądź podszlifować swoją wiedzę z zakresu gramatyki.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą przygotować się do matury na poziomie podstawowym jak również rozszerzonym. Kurs rozwija wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Kurs prowadzony jest na dwóch poziomach:
poziom podstawowy - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego
poziom rozszerzony - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego

Kurs ten organizowany jest dla osób, które chcą w krótkim czasie opanować określoną partię materiału z języka francuskiego. Wiąże się to z dwukrotnie większą liczbą godzin tygodniowo, które należy przeznaczyć w celu szybkiego opanowania zakresu materiału przeznaczonego na ten rodzaj kursu.

Indywidualny kurs języka francuskiego jest przeznaczony dla osób, które preferują indywidualną naukę z lektorem. Podczas tego typu zajęć lektor dostosowuje metody nauczania do potrzeb kursanta.

Są to kursy, które pozwolą przygotować do egzaminów:
• TCF – Test de Connaissance du Français
• TEF – Test d’Evaluation de Français
• DELF – Diplôme d’Etudes de Langue Française [na poziomach od A1 do B2]
• DALF – Diplôme Approfondi Langue Française [poziomy C1 i C2]
• DFA 1 – Diplôme de Français des Affaires 1er degré
• DFA 2 – Diplôme de Français des Affaires 2nd degré

TCF i TEF są egzaminami, które sprawdzają praktyczne umiejętności z języka francuskiego. Składają się one
z dwóch części:
1. rozumienie tekstu pisanego + test gramatyczny z określonego zakresu materiału,
2. rozumienie tekstu mówionego;
a) odpowiedź ustna na pytania do czytanego tekstu,
b) odpowiedź na pytania zadane przez lektora.

Do najbardziej popularnych egzaminów z języka francuskiego należą DELF i DALF.
Egzamin na każdym poziomie składa się z czterech bloków :
• czytanie – rozumienie tekstu pisanego,
• pisanie,
• rozumienie ze słuchu,
• mówienie.

Copyright © TheSimple 2011projekt i wykonanie: