Kościuszki 68
34-300 Żywiec
tel. 033 861 41 56
sjo@thesimple.pl

Język hiszpański – język należący do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Współczesne standardy literackie (z Hiszpanii i Ameryki hiszpańskojęzycznej) wywodzą się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jeszcze dziś język hiszpański bywa nazywany kastylijskim, dla odróżnienia go od innych języków używanych w Hiszpanii.

Język hiszpański jest trzecim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi. W roku 2006 oceniano, że posługuje się nim jako językiem ojczystym około 400 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej i Ameryce Północnej. Dalsze 100 milionów używa go jako drugiego języka, natomiast liczba ludzi w ogóle na świecie mówiących tym językiem to ponad 0,5 miliarda.
Szkoła językowa The Simple umożliwia dogłębne poznanie języka, kultury, zwyczajów poprzez kursy języka hiszpańskiego: ogólne, intensywne, gramatyczne, przygotowujące do matury, konwersacyjne, indywidualne, dla osób wyjeżdżających, przygotowujące do egzaminów DELE.

Ogólny kurs języka hiszpańskiego pozwala rozwinąć posiadane kompetencje i pozyskać nowe w zakresie:
• czytania
• rozumienia ze słuchu
• mówienia
• pisania
Powyższe umiejętności są rozwijane w sposób systematyczny. Oprócz nich kursant poznaje również kulturę i zwyczaje krajów hiszpańskojęzycznych . Zajęcia odbywają się w języku hiszpańskim, co pozwala kursantom osłuchać się z językiem, pokonać barierę językową a przez to osiągnąć jak najlepsze rezultaty w nauce.

Kurs ten organizowany jest dla osób, które chcą w krótkim czasie opanować określoną partię materiału z języka hiszpańskiego. Wiąże się to z dwukrotnie większą liczbą godzin tygodniowo, które należy przeznaczyć w celu szybkiego opanowania zakresu materiału przeznaczonego na ten rodzaj kursu.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą rozszerzyć, uzupełnić bądź podszlifować swoją wiedzę z zakresu gramatyki.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą przygotować się do matury na poziomie podstawowym jak również rozszerzonym. Kurs rozwija wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Kurs prowadzony jest na dwóch poziomach:
poziom podstawowy - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego
poziom rozszerzony - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego

W ramach tego kursu kładzie się głownie nacisk na mówienie. Głównym założeniem kursu jest pokonanie bariery językowej przez kursanta a rezultatem swobodna konwersacja. Osoby uczestniczące w tym kursie uczą się poprawnej wymowy, rozwijają słownictwo i struktury leksykalne.

Indywidualny kurs języka hiszpańskiego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb kursanta z naciskiem na rozwój wybranych przez niego kompetencji językowych. Dla kursantów indywidualnych tworzone są plany nauczanie dostosowane do ich potrzeb.

Kurs jest przeznaczony dla osób wyjeżdżających za granice w celu prywatnym jak i zawodowym. Podczas zajęć kursant na poziomie początkującym uczy się podstawowych zwrotów i wyrażeń pozwalających mu na komunikację. Osoba posiadająca już pewien poziom z języka hiszpańskiego poznaje słownictwo z życia zawodowego.

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) to oficjalne certyfikaty będące potwierdzeniem kompetencji językowych na jednym z czterech poziomów.W Polsce dyplomy te są przyznawane przez Instytut Cervantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. Przy ocenie tych egzaminów współpracuje Uniwersytet w Salamance. Certyfikaty te są uznawane w większości państw na świecie. W Polsce są to na razie jedyne certyfikaty uznawane przez Ministerstwo Edukacji.

DELE A1 Acceso - w roku 2010 po raz pierwszy można przystąpić do nowego egzaminu DELE A1 Acceso. Jest on pierwszym dyplomem w skali 1-6 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potwierdza podstawowe umiejętności komunikacyjne w sytuacjach codziennych i dotyczących najbliższego otoczenia. Egzamin składa się z czterech części, które sprawdzają podstawowe sprawności językowe: rozumienie tekstów (ogłoszenia, informacje), rozumienie ze słuchu (komunikaty), pisanie (tekst na 20-30 słów) oraz mówienie. Obejmuje zakres gramatyczny i leksykalny znajdujący się w podręcznikach na poziomie A1- A2 jakiejkolwiek metody nauczania języka hiszpańskiego.

DELE Inicial - najmniej popularny, pomimo tego, że najłatwiej jest go zdać. Wynika to z tego, że umiejętności potrzebne aby go otrzymać, są podstawowe. Potwierdza kwalifikacje językowe wystarczające do rozumienia oraz poprawnego komunikowania się w najbardziej podstawowych sytuacjach z życia codziennego oraz prawidłowego wyrażania swoich podstawowych życzeń i potrzeb.

DELE Intermedio - Potwierdza praktyczną znajomość hiszpańskiego na poziomie średniozaawansowanym w zakresie języka potocznego, czyli bez słownictwa naukowego czy specjalistycznego. Student posiadający ten stopień może bez problemu pojechać na stypendium i poznać potrzebne słownictwo w trakcie roku akademickiego.

DELE Superior - Potwierdza wysokie kompetencje językowe pozwalające na posługiwanie się językiem hiszpańskim w sytuacjach wymagających zaawansowanej znajomości języka oraz kontekstu kulturowego. Posiadacz tego certyfikatu potrafi porozumieć się w każdej sytuacji oraz wyrażać się przy pomocy języka bardziej wyrafinowanego niż ten, którego używa się na co dzień. W połączeniu z przygotowaniem pedagogicznym uprawnia do nauczania języka hiszpańskiego w szkołach.

Jak wygląda egzamin DELE?
Egzamin na każdym poziomie wygląda dość podobnie. Trwa on z reguły jeden dzień. Część pisemna sprawdza znajomość gramatyki, słownictwo, rozumienie tekstu i ze słuchu. Część ustna jest krótką (ok. 15 minut) rozmową z egzaminatorem. Egzaminy DELE składają się z 5 części. Aby pomyślnie zdać egzamin (są dwa możliwe wyniki: apto -zaliczone i no apto - nie zaliczone) trzeba zaliczyć każdą część.

Copyright © TheSimple 2011projekt i wykonanie: