Kościuszki 68
34-300 Żywiec
tel. 033 861 41 56
sjo@thesimple.pl

Język słowacki należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób - przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest językiem urzędowym. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie.

W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych. Język słowacki jest bardzo blisko spokrewniony z językiem czeskim.
Współczesny słowacki język literacki powstał w połowie XIX wieku. Do jego zapisu stosuje się zmodyfikowany alfabet łaciński, który składa się z 46 liter.
Szkoła językowa The Simple umożliwia dogłębne poznanie języka, kultury, zwyczajów poprzez kursy języka słowackiego: ogólne, intensywne, gramatyczne, konwersacyjne, indywidualne, dla osób wyjeżdżających.

Ogólny kurs języka słowackiego pozwala rozwinąć posiadane kompetencje i pozyskać nowe w zakresie:
• czytania
• rozumienia ze słuchu
• mówienia
• pisania
Powyższe umiejętności są rozwijane w sposób systematyczny. Oprócz nich kursant poznaje również kulturę i zwyczaje krajów słowackojęzycznych. Zajęcia odbywają się w języku słowackim, co pozwala kursantom osłuchać się z językiem, pokonać barierę językową a przez to osiągnąć jak najlepsze rezultaty w nauce.

Kurs ten jest skierowany do osób, które w krótkim czasie chcą opanować dużą partię materiału. Kurs prowadzony jest z dwukrotną częstotliwością kursu ogólnego, co pozwala na szybkie i skuteczne opanowanie wybranego zakresu materiału.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą rozszerzyć, uzupełnić bądź podszlifować swoją wiedzę z zakresu gramatyki.

W ramach tego kursu kładzie się głownie nacisk na mówienie. Głównym założeniem kursu jest pokonanie bariery językowej przez kursanta a rezultatem swobodna konwersacja. Osoby uczestniczące w tym kursie uczą się poprawnej wymowy, rozwijają słownictwo i struktury leksykalne.

Indywidualny kurs języka słowackiego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb kursanta z naciskiem na rozwój wybranych przez niego kompetencji językowych. Dla kursantów indywidualnych tworzone są plany nauczanie dostosowane do ich potrzeb.

Kurs jest przeznaczony dla osób wyjeżdżających za granice w celu prywatnym jak i zawodowym. Podczas zajęć kursant na poziomie początkującym uczy się podstawowych zwrotów i wyrażeń pozwalających mu na komunikację. Osoba posiadająca już pewien poziom z języka słowackiego poznaje słownictwo z życia zawodowego.

Copyright © TheSimple 2011projekt i wykonanie: