Kościuszki 68
34-300 Żywiec
tel. 033 861 41 56
sjo@thesimple.pl

Czechy powstały w 1993 r. po podziale Czechosłowacji. Kraj obejmuje obszary, które w średniowieczu składały się na Królestwo Moraw. Państwo graniczy od północy z Polską, od wschodu z bliźniaczą do niedawna Słowacją, od południa z Austrią, a od zachodu z Niemcami. Stolica Czech, Praga, ma ponad tysiąc lat i szczyci się bogatym dziedzictwem historycznym,
o którym świadczą współistniejące ze sobą różne style architektoniczne

Dlatego właśnie Praga jest ulubionym miastem filmowców z całego świata. Około 95 proc. powierzchni kraju pokrywają wzgórza i masywy górskie.
Język czeski – język z grupy języków zachodniosłowiańskich, stanowiących część rodziny języków indoeuropejskich. Jest językiem ojczystym dla ok. 12 milionów ludzi, z tego ponad 10 milionów to mieszkańcy Czech. Jest na 73. miejscu wśród najczęściej używanych języków świata. Jest językiem urzędowym w Czechach oraz jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Regulacją zajmuje się Instytut Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej.
Szkoła językowa The Simple umożliwia dogłębne poznanie języka, kultury, zwyczajów poprzez kursy języka czeskiego:ogólne, intensywne, gramatyczne, konwersacyjne, indywidualne, dla osób wyjeżdżających.

Ogólny kurs języka czeskiego pozwala rozwinąć posiadane kompetencje i pozyskać nowe w zakresie:
-czytania
-pisania
-rozumienia ze słuchu
-mówienia
Powyższe umiejętności są rozwijane w sposób systematyczny. Oprócz nich kursant poznaje również kulturę
i zwyczaje. Zajęcia odbywają się w języku czeskim co pozwala kursantom osłuchać się z językiem, pokonać barierę językową a przez to osiągnąć jak najlepsze rezultaty w nauce.

Kurs ten jest skierowany do osób, które w krótkim czasie chcą opanować dużą partię materiału. Kurs prowadzony jest z dwukrotną częstotliwością kursu ogólnego, co pozwala na szybkie i skuteczne opanowanie wybranego zakresu materiału.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą rozszerzyć, uzupełnić bądź podszlifować swoją wiedzę z zakresu gramatyki.

W ramach tego kursu kładzie się głownie nacisk na mówienie. Głównym założeniem kursu jest pokonanie bariery językowej przez kursanta a rezultatem swobodna konwersacja. Osoby uczestniczące w tym kursie uczą się poprawnej wymowy, rozwijają słownictwo i struktury leksykalne.

Indywidualny kurs języka czeskiego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb kursanta z naciskiem na rozwój wybranych przez niego kompetencji językowych. Dla kursantów indywidualnych tworzone są plany nauczanie dostosowane do ich potrzeb.

Kurs jest przeznaczony dla osób wyjeżdżających za granice w celu prywatnym jak i zawodowym. Podczas zajęć kursant na poziomie początkującym uczy się podstawowych zwrotów i wyrażeń pozwalających mu na komunikację. Osoba posiadająca już pewien poziom z języka czeskiego poznaje słownictwo z życia zawodowego.

Copyright © TheSimple 2011projekt i wykonanie: